+30 26510.68541 [email protected]

Στο πλαίσιο του έργου INCREdible που σκοπό έχει να στηρίξει συνέργειες μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας για υπηρεσίες σχετικές με τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα στη Μεσόγειο οργανώνουμε εκδήλωση σχετική με τις τρούφες.Τα μυστικά της τρούφας θα αποκαλύψει το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο συμμετέχει στο δίκτυο για τα μανιτάρια και τα αρωματικά φυτά. Το Εργαστήριο διοργανώνει ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 15 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού της Μονής Περιστεράς, στη Δουρούτη, η οποία θα ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις δέκα το βράδυ.  Το εργαστήριο υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα σε διάφορους τομείς ενώ υποστηρίζει τους καλλιεργητές της Ηπείρου σε θέματα σύγχρονης τεχνογνωσίας και εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών στη διαχείριση των φυτοπαρασίτων.

Οι τρούφες αποτελούν τους υπόγειους καρπούς κάποιων ειδών μυκήτων με κοινά είδη στην Ελλάδα αυτά που ανήκουν στα γένη Tuber και Terfezia. Έχουν σχήμα κονδύλου, μεγέθους 2-7 συνήθως εκατοστών και παράγονται μέσα στο έδαφος σε βάθος 6-15 περίπου εκατοστών. Κάποια είδη μυκήτων και ανάμεσά τους και οι τρούφες σχηματίζουν μυκόρριζες, συμβιώνουν δηλαδή με τις ρίζες συγκεκριμένων φυτών (πολύ συχνά δέντρων). Οι μυκηλιακές υφές απομυζούν κυρίως υδατάνθρακες, ενώ τα φυτά ευεργετούνται καθώς αυξάνει η ικανότητά τους να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα αποθέματα νερού στο έδαφος και να προσλαμβάνουν απαραίτητα συστατικά και ιχνοστοιχεία.Η συλλογή μανιταριών και το κυνήγι τρούφας αποτελούν μια ολοένα και πιο δημοφιλή δραστηριότητα στα ευρωπαϊκά δάση, τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτές αφορούν σε δραστηριότητες αναψυχής για περιστασιακούς συλλέκτες, συλλογή για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και δραστηριότητες μυκοτουρισμού, γαστρονομίας κι εκπαίδευσης. Ειδικότερα η ζήτηση για τις τρούφες συνεχώς αυξάνεται λόγω μιας ανερχόμενης γαστρονομικής αξίας παρουσιάζοντας υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Κατάλληλες πρακτικές δασικής διαχείρισης (mycosilviculture), καθώς και τεχνικές καλλιέργειας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και ποικιλίας των καλλιεργούμενων εδώδιμων μανιταριών και της τρούφας, σε συνδυασμό με καινοτόμες πρακτικές που δεν βλάπτουν τις άλλες οικοσυστημικές λειτουργίες των δασών, αποτελούν μία από τις βασικές προκλήσεις για τη διαχείριση των ιδιαίτερων αυτών Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων. Στα πλαίσια των παραπάνω και με δεδομένο το ενδιαφέρον του κοινού για τις τρούφες επιχειρούμε την παρουσίαση της συνέργειας του TRΟUFACLUB και του Εργαστηρίου Φυτοϋγείας του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Το TRΟUFACLUB αντιπροσωπεύει μια μικρή κοινότητα ως άτυπη ομάδα ανθρώπων με κοινό ενδιαφέρον την τρούφα. Ως ομάδα ξεκίνησε το 2012, ενώ από το 2014 δραστηριοποιήθηκε συστηματικότερα με την εφαρμογή της ιδέας των ελληνικών τρουφόδεντρων (εμβολιασμού τοπικών φυτών με τοπικά είδη τρούφας), την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και συμμετοχής του ευρύτερου κοινού με δράσεις γευσιγνωσίας, επίδειξης αναζήτησης τρούφας με τρουφόσκυλα, εκπαιδεύμενα από μέλη της ομάδας, συμμετοχή σε διάφορες εκπομπές, δημοσιεύσεις, λειτουργία σελίδας στο facebook κ.α., αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες και συνέργειες με σειρά φορέων. Επιπλέον έχει διαμορφώσει και επικοινωνήσει σε τοπικούς φορείς, τη βασική ιδέα δημιουργίας ενός Κέντρου Τρούφας και Μανιταριών στην περιοχή της Ηπείρου, ως σημαντικό στοιχείο σε μια συνολική στρατηγική αναπτυξιακής διαχείρισης των τοπικών πλεονεκτημάτων.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Εργαστήριο Οικολογίας
Το εργαστήριο Φυτουγείας του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την προστασία της φυτικής παραγωγής από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, οι οποίοι απειλούν τη φυτική παραγωγή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την καλλιεργητική περίοδο. Μεταξύ άλλων το εργαστήριο υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την επίδραση της εφαρμογής μυκορριζών, άλλων ωφέλιμων συμβιωτικών μικροοργανισμών και βιοδιεργετών σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης. Εκτός από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, σκοπός του εργαστηρίου είναι και η υποστήριξη των καλλιεργητών της Ηπείρου σε θέματα σύγχρονης τεχνογνωσίας και εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών στη διαχείριση των φυτοπαρασίτων.
Το έργο INCREdible σκοπό έχει να στηρίξει συνέργειες μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας για υπηρεσίες σχετικές με τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα στη Μεσόγειο. Συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2017- Οκτώβριος 2020) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Nº 774632. Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Οικολογίας συμμετέχει στα δίκτυα για τα μανιτάρια και τις τρούφες, καθώς και για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
Απευθύνεται σε: Μανιταροσυλλέκτες κα ιτρουφοκυνηγούς, ιδιοκτήτες φυτωρίων, καλιεργητές ή ενδιαφερόμενους καλιεργητές, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης, μέλη του ευρύτερου κοινού που ενδιαφέρονται για το θέμα.
Χώρος και πρακτικές πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Κέντρο Πολιτισμού Μονής Περιστεράς-Δουρούτης, Ιωάννινα, Ώρα έναρξης: 18:00 | ώρα λήξης: 22:00.

Η ανάδειξη του τουριστικού προορισμού «Ιωάννινα–Ήπειρος» τέθηκε στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης στο Άμστερνταμ στην οποία συμμετείχε αντιπροσωπεία του δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τη δεύτερη επίσκεψή της στην Ολλανδία το διάστημα 10-11 Μαΐου, σε συνέχεια του πρώτου ταξιδιού που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2018, στο πλαίσιο του εξωστρεφούς θεσμού της διπλωματίας πόλεων.

Την πρωτοβουλία για την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας του Άμστερνταμ και Περιχώρων, η οποία απηύθυνε και τη σχετική πρόσκληση-κάλεσμα.

Στην αποστολή συμμετείχαν, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του δήμου Ιωαννιτών, Νίκος Γκόλας, ο εκτελεστικός  γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημήτριος Σιώλος, ο  ειδικός σύμβουλος του δημάρχου της πόλης των Ιωαννίνων, Στέφανος Ζέρβας, και η Θάλεια Οικονόμου,εκ μέρους του Γραφείου Τουριστικής Προβολής του δήμου.

Στη  συνάντηση της 1ης μέρας, που έγινε στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας στο Άμστερνταμ, οι εκπρόσωποι του δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου ενημέρωσαντην Ελληνική Κοινότητα για τις προωθούμενες στοχευμένες ενέργειες προβολής και διείσδυσης του τουριστικού προϊόντος «Ιωάννινα-Ήπειρος» στην ολλανδική αγορά. Για την επίτευξη του στόχου, εξετάστηκε η πρόταση για ανάληψη κοινών δράσεων με την πολυμελή Ελληνική Κοινότητα, η οποία απαριθμεί περίπου 500 μέλη, στα οποία συγκαταλέγονται πολλοί Φιλέλληνες Ολλανδοί, επαγγελματίες του τουρισμού, που μαθαίνουν ελληνικά και επισκέπτονται σχεδόν κάθε χρόνο την Ελλάδα.

Τη 2η ημέρα, η παρουσίαση του δωδεκάμηνου προορισμού «Ιωάννινα-Ήπειρος» συνδυάστηκε με γευσιγνωσία, παρουσίαση τοπικών προϊόντων της Ηπείρου και με εκμάθηση παραδοσιακών χωρών στα μέλη της Ελληνικής    Κοινότητας.

Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά του γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας, Γιάννη Πετρόπουλου, AccountExecutive στη εταιρεία Booking.com(εταιρεία ολλανδικών συμφερόντων), στις νέες τάσεις που προωθεί η Booking.com στον κλάδο του Τουρισμού μέσω της ενίσχυσης των μικρών, αυθεντικών προορισμών, στη «στροφή» που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο στο «Βιώσιμο» Τουρισμό (SustainableTourism), καθώς και στο πόσο έχει επενδύσει η εταιρεία στη νέα αυτή τάση της αειφόρου ανάπτυξης χρηματοδοτώντας Startups με καινοτόμες ιδέες.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νίκος Γκόλας ευχαρίστησε την Ελληνική Κοινότητα του Άμστερνταμ και Περιχώρων για την πρωτοβουλία της, με την οποία προσφέρεται η δυνατότητα για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού «Ιωάννινα-Ήπειρος» στην σημαντική τουριστική αγορά της Ολλανδίας. «Χτίζουμε σημαντικούς δεσμούς με τους τοπικούς φορείς,που θα συμβάλλουν θετικά στην επωφελή ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας», συμπλήρωσε ο Νίκος Γκόλας.

«Οι δράσεις αυτές, επικέντρωσαν στην ενημέρωση, τη διάχυση εξειδικευμένων πληροφοριών για το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου στην ολλανδική αγορά, αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας δεσμούς με την ιδιαιτέρως ‘‘ζωντανή’’τοπική Ελληνική Κοινότητα του Άμστερνταμ και Περιχώρων», ανέφερε ο Δημήτριος Σιώλος, ευχαριστώντας, με τη σειρά του, «θερμά όλα τα μέλη, και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Δημήτρη Φιλιππόπουλο», για την «εποικοδομητική ευκαιρία» που δόθηκε στην αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Ηπείρου και του δήμου Ιωαννιτών.

«Συνεχίζουμε τις πολιτικές εξωστρέφειας  στη βάση της διπλωματίας των πόλεων με σχέδιο και πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών μας ήδη είναι ορατά και ευελπιστούμε σύντομα να πολλαπλασιαστούν», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Για την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος του προορισμού «Ιωάννινα-Ήπειρος» συνέβαλαν με τη διάθεση προϊόντων τους οι εταιρίες, Δωδώνη Α.Ε., Μυρτάλη Organics, κτήματα Ευδοξία και ζαχαροπλαστεία Μάντζιος.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση έχουμε πολλές φορές στο παρελθόν επισημάνει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία της Ηπείρου και της χώρας. Είναι μέτρα απολύτως αναγκαία για της προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της λαϊκής περιουσίας που δυστυχώς διαχρονικά δεν λαμβάνονται απ΄όλους τους εμπλεκόμενους κρίκους του κράτους γιατί ακολουθείτε η υλοποίηση της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωση, τα όποια χρηματοδοτούμενα έργα να υλοποιούνται με κριτήριο κόστους- οφέλους. Με απλά λόγια αυτά τα μέτρα και οι αναγκαίες υποδομές δεν υλοποιούνται γιατί δεν συμβάλουν στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Δυστυχώς αυτή η ακολουθούμενη πολιτική οδηγεί στο θάνατο εκατοντάδων συμπολιτών μας όπως πέρυσι σε Μάτι και Μάνδρα.

Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και την σύγκλυση σύσκεψης όλων τον εμπλεκόμενων φορέων στη Περιφέρεια Ηπείρου επαναφέρουμε ορισμένες αναγκαίες επισημάνσεις σε ότι αφορά τον κίνδυνο καταστροφών και απωλειών από δασικές πυρκαγιές:

Σε αρκετά χωριά και περιοχές εκτός των πόλεων της Ηπείρου, σημαντικός αριθμός σπιτιών ή και ολόκληρων κατοικημένων περιοχών βρίσκονται κυριολεκτικά περικυκλωμένα από δάση ή δασικές εκτάσεις. Σε αρκετές πόλεις της περιφέρειας, όπως τα Ιωάννινα, σπίτια και οικιστικές ζώνες βρίσκονται μέσα στο δάσος του Φρόντζου, της Δροσιάς κ.α. (που κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εντός δασών ή αστικών αλσυλλίων).

Όλοι αυτοί οι κάτοικοι και οι περιουσίες τους κινδυνεύουν σε περιπτώσεις «ευνοϊκών» συνθηκών (υψηλής έντασης άνεμοι, παρατεταμένη ξηρασία κ.α.), για την εκδήλωση μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών. Είναι δύσκολη και η διαφυγή τους και η διάσωση των κατοικιών τους.

Σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίζουμε και το γεγονός ότι δεν έχουν υλοποιηθεί μελέτες και έργα αντιπυρικής προστασίας, που θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Τα έργα αυτά είναι:

§  Ο εσωτερικός καθαρισμός των δασών που βρίσκονται εκτός των πόλεων  (κλάδεμα κλαδιών των δέντρων, κοπή χόρτων, απομάκρυνση ή και καταστροφή της βιομάζας ακόμα και με ελεγχόμενη καύση αυτής με τις κατάλληλες προδιαγραφές), ξεκινώντας αρχικά από τις πιο επικίνδυνες περιοχές.

§  Η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών κυρίως σε επικίνδυνες περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποτρέπεται η γρήγορη επέκταση και η ευρύτερη έκταση της πυρκαγιάς.

§  Η κατασκευή – δημιουργία των απαιτούμενων δασικών δρόμων σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές, για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή πρόσβαση και προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και δυνάμεων, ώστε να σβήνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τις πυρκαγιές. Οι υπάρχοντες δασικοί δρόμοι δεν συντηρούνται επαρκώς (κλάδεμα δέντρων, αποκατάσταση από νεροφαγώματα κ.α.) και εγκαίρως (πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου).

§  Η κατασκευή επαρκούς δικτύου ύδρευσης για την τροφοδοσία με νερό των πυροσβεστικών οχημάτων (πυροσβεστικοί κρουνοί, υδατοδεξαμενές) ή ακόμα και των πυροσβεστικών ελικοπτέρων (υδατοδεξαμενές).

§  Η επαρκής συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών ΟΛΩΝ των πυροσβεστικών κρουνών, που είναι αποκλειστική ευθύνη των Δήμων.

Σε ότι αφορά τον κίνδυνο καταστροφών και απωλειών από αστικές  πυρκαγιές:

Σε περιοχές εντός των πόλεων αλλά και χωριών, σημαντικός αριθμός κατοικημένων περιοχών βρίσκονται σε σημεία που είναι αρκετά δυσπρόσιτα, για να τα προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς (περιοχές στο Κάστρο και στα Ζευγάρια των Ιωαννίνων, περιοχές σε άλλες πόλεις και χωριά με παραδοσιακούς διατηρητέους οικισμούς, με καλντερίμια όπως τα Ζαγόρια, οι Καλαρύτες, το Συράκο κ.α., με στενούς δυσπρόσιτους δρόμους).

Στις περιοχές αυτές τα έργα προληπτικής αντιπυρικής προστασίας που θα πρέπει να γίνουν άμεσα για να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και τα οποία ούτε κοστίζουν ακριβά, είναι η δημιουργία επαρκούς (πυκνού) δικτύου πυροσβεστικών κρουνών μέσα στις περιοχές αυτές, με την απαιτούμενη αυξημένη πίεση νερού που θα ρυθμίζεται από το αντλιοστάσιο των Δ.Ε.Υ.Α.

Η δημιουργία αυτών των πυροσβεστικών κρουνών στα σημεία αυτά, θα δώσει τη δυνατότητα στους πυροσβέστες από τη στιγμή που δεν μπορεί να προσεγγίσει κοντά το πυροσβεστικό τους όχημα για να σβήσουν την πυρκαγιά, να μεταφέρουν σωλήνες πυρόσβεσης και να τις συνδέσουν απευθείας στον πυροσβεστικό κρουνό και με την απαιτούμενη πίεση που αυτός θα έχει, να πραγματοποιήσουν άμεσα και αποτελεσματικά την κατάσβεση.

Τα περισσότερα σπίτια και δημόσια κτήρια δεν έχουν κατασκευαστεί με υλικά που να έχουν αντοχή στις πυρκαγιές (για παράδειγμα μπορεί να προστεθεί πετροβάμβακας ως ανθεκτικό υλικό, στα σημεία που εφάπτεται ξύλινη οροφή με την καμινάδα ενός τζακιού) και δεν έχει υπάρξει κατά την κατασκευή τους, η πρόβλεψη για την αποτροπή της επέκτασης μιας πυρκαγιάς.

Πολλές πυρκαγιές κατοικιών έχουν προκληθεί κατά την περίοδο της κρίσης, λόγω οικονομικής αδυναμίας πολλών συνανθρώπων μας να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως καύσιμη ύλη για τη θέρμανσή τους και να ζεσταίνονται αποκλειστικά με τα τζάκια και άλλους επικίνδυνους τρόπους.

Δεν υπάρχουν ασφαλείς έξοδοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, στις περισσότερες πολυκατοικίες και σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κ.α. Ενδεικτικά θα μπορούσε να προβλεφθεί κατασκευή εξωτερικής σιδερένιας σκάλας σε ακάλυπτο χώρο, για την ασφαλή διαφυγή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί η υποχρεωτική τοποθέτηση σύγχρονων μέσων ειδοποίησης πυρκαγιών κατά την έναρξή τους, αρχικά σε όλα τα σχολεία, ιδρύματα, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Να συσταθούν επιτροπές που θα αποτελούνται από όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους και επιστημονικούς φορείς από την περιοχή μας (Δασολόγοι, Γεωλόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας κ.α.). Οι επιτροπές να ενισχύονται και από επιστήμονες και φορείς από κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων.

Έργο των επιτροπών να είναι οι μελέτες και οι άμεσοι σχεδιασμοί για την πυροπροστασία και την ασφάλεια των περιοχών της Ηπείρου.

Δηλαδή:

·        Η δημιουργία όσο το δυνατόν συντομότερα των απαιτούμενων αντιπυρικών έργων, που θα ξεκινήσουν ιεραρχώντας τον βαθμό  επικινδυνότητας των περιοχών.

·        Να υλοποιηθούν όλα τα έργα που περιγράφονται παραπάνω, η δημιουργία δασικών δρόμων και η συντήρηση των υπαρχόντων, ο καθαρισμός στο εσωτερικό των δασών, η κατασκευή επαρκούς δικτύου ύδρευσης και η βελτίωση και συντήρηση του για την τροφοδοσία των πυροσβεστικών μέσων, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η δημιουργία επαρκούς και αξιόπιστου δικτύου πυροσβεστικών κρουνών μέσα σε επικίνδυνες κατοικημένες περιοχές πόλεων – χωριών – οικισμών, η αντιπυρική θωράκιση των κτιρίων με σύγχρονα πυράντοχα υλικά καθώς και η τοποθέτηση σύγχρονων μέσων ειδοποίησης πυρκαγιών κατά την έναρξή τους και οι ασφαλείς έξοδοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

·        Να βρεθεί άμεσα ο ενδεδειγμένος τρόπος για να υπάρξει η πλήρης αποκοπή και ο διαχωρισμός των σπιτιών, των οικιστικών και κατοικημένων περιοχών ή ακόμα και των παραγωγικών ζωνών, από τα δάση, τα άλση και τις δασικές εκτάσεις, στις πόλεις και τα χωριά.

·        Εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εκτός από το γκρέμισμα των αυθαιρέτων και αποψιλώσεις (ξήλωμα) σε ορισμένα σημεία των δασών και των δασικών εκτάσεων, για να αποκοπούν πλήρως από τα σπίτια, τις οικιστικές και τις παραγωγικές ζώνες.

Με όσα έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, τους εκατοντάδες θανάτους και τραυματισμούς συνανθρώπων μας, τις απώλειες των περιουσιών τους και τα πάνω από 4 εκατομμύρια καμένα στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων από το 2000 μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, μπορεί να είναι προτιμότερο να αποψιλωθούν ορισμένες μικρές σχετικά εκτάσεις δασών και δασικής γης, από το να καταγράφουμε τέτοιου μεγέθους καταστροφές και απώλειες ζωών (να κοιτάξουμε πραγματικά το δάσος και όχι το δέντρο).

Η προεκλογική περίοδος δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τη μη λήψη αυτών τον αναγκαίων μέτρων. Θα θρηνήσουμε θύματα. Με πρωτοβουλία των Δήμων, της Περιφέρειας Ηπείρου και των άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων και με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό να τεθεί άμεσο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων έστω στο και πέντε.

Η λαϊκή περιουσία και η ανθρωπινή ζωή δεν μπορεί να εγκαταλείπεται στο όνομα της κλιματικής αλλαγής, της λειψής χρηματοδότησης. Ούτε ο εθελοντισμός μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική δράση, πόσο δε μάλλον όταν επιχειρηματικά συμφέροντα καιροφυλακτούν να καλύψουν την «ανεπάρκεια» του κρατικού μηχανισμού φορτώνοντας τα βάρη στο λαό μέσω της τοπικής «φορολογίας», των ανταποδοτικών τελών.

Συνελήφθη, την Τρίτη (7 Μαΐου 2019) το απόγευμα σε πόλη της Ηπείρου, από αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, 64χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για αποπλάνηση παιδιών, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε χθες (09-05-2019) ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή, ο οποίος και διέταξε την προσωρινή του κράτηση.

Υπογράφτηκε   μεταξύ του Δημάρχου Πάργας, κ. Αντώνη Νάστα και του  νόμιμου  εκπρόσωπου της  ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.  κ. Νικόλαου Σίνου ,    η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάργας και της συγκεκριμένης  αναδόχου – προμηθεύτριας εταιρείας    για την υλοποίηση του έργου- προμήθειας  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Πάργας», δαπάνης 212.000  ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας κ. Νίκος Σμπόνιας και ο Αντιδήμαρχος  της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου  κ. Βαγγέλης Γιάγιας.   Το έργο – προμήθεια  έχει ενταχθεί και  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ.

Αφορά στην αναβάθμιση παλιών   Παιδικών Χαρών, με σύγχρονες προδιαγραφές προκειμένου να πιστοποιηθεί η λειτουργία τους, στις  οκτώ (8) Τοπικές Κοινότητες Αγιάς, Ανθούσας, Πάργας, Μεσοποτάμου, Τσουκνίδας, Κορώνης, Βουβοποτάμου και Κάτω Δεσποτικών.

Σε δήλωσή του ο  κ. Αντώνης Νάστας ανέφερε:

«Με τη σημερινή υπογραφή, δρομολογήθηκε  ένα ακόμη  έργο που θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών μας, σε οκτώ Τοπικές Κοινότητες. Σαν Δήμος, με συστηματική δουλειά,  έχουμε  εξασφαλίσει την ένταξη  σημαντικών έργων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.  Μιλάμε με έργα και όχι με λόγια   και  προετοιμάζουμε το μέλλον. Ευχαριστώ  τους συνεργάτες μου που βοήθησαν να φθάσουμε στη σημερινή μέρα».

Το πράσινο φως για την άμεση υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 19,5 εκ. ευρώ, άναψε με απόφαση που κοινοποίησε στη ΔΕΥΑΙ την Πέμπτη 9 Μαΐου το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το έργο αφορά την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο και Σεισμόπληκτα (οικισμοί εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στην λίμνη Παμβώτιδα). Τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων, η οποία θα επεκταθεί κατάλληλα για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών. Με τα προβλεπόμενα συμβατικώς έργα μεταφοράς, καλύπτεται επίσης ο οικισμός της Πεδινής.

Στους ως άνω οικισμούς, προβλέπονται νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ενώ τα υφιστάμενα έργα των δικτύων ακαθάρτων ενσωματώνονται στα νέα έργα.

Σε σχέση με τα έργα μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς που ξεκινά από την περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου με κατεύθυνση προς Καρδαμίτσια, ο οποίος θα συλλέγει τα λύματα από τους οικισμούς Κάτω Νεοχωρόπουλο, Σεισμόπληκτα, Τσιφλικόπουλο, Καρδαμίτσια και Νέα Ζωή,και θα καταλήγει σε νέο συμπληρωματικό Γ.Α.Α. στην έξοδο της πόλης των Ιωαννίνων και τελικώς στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων. Τέλος, τα λύματα του οικισμού της Πεντέλης – Δροσιάς θα οδηγούνται στο υφιστάμενο δίκτυο της Πόλης των Ιωαννίνων, εκτός από μία μικρή περιοχή που θα καταλήγει στο προτεινόμενο δίκτυο του οικισμού των Καρδαμιτσίων, με αγωγό διερχόμενο από τον οικισμό της Άμμου Μαρμάρων.

Για τη μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 6 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 55,5Km και των καταθλιπτικών αγωγών 6,57Km.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 3.750 ιδιωτικών συνδέσεων.

Έτσι μετά τη φάση του σχεδιασμού, της ισχυρής πολιτικής και τεχνοκρατικής διεκδίκησης της χρηματοδότησης που είχε σαν αποτέλεσμα την έγκρισή της, έφτασε η ώρα της υλοποίησης του του μεγάλου έργου της ΔΕΥΑΙ, ενός έργου ορόσημο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 36,2 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έργο της ΔΕΥΑΙ περιλαμβάνει:

i) την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού κατασκευάζοντας μια νέα μονάδα  προεπεξεργασίας, νέα μονάδα πρωτοβάθμιας καθίζησης, νέα μονάδα βιολογικής βαθμίδας, (σύγχρονης τεχνολογίας – μεμβράνες MRB), επέκταση των έργων τελικής επεξεργασίας και διάθεσης , (μεταερισμός, UV, αποχλωρίωση κλπ.) καθώς και έργων επεξεργασίας της ιλύος (νέα μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης)

ii) την αναβάθμιση της λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού

iii) την κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης στα Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Σεισμόπληκτα, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Άμμος Μαρμάρων.

Για τη μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 6 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 55,5 Km και των καταθλιπτικών αγωγών 6,57 Km.

 

Η Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τιμήθηκε με το 1ο βραβείο καλύτερης εργασίας, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη από 3-5 Μαΐου 2019.

Ο τίτλος της εργασίας ήταν:  “Χειρουργική αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου (ΗΚΚ) – Ελληνική πολυκεντρική μελέτη„ με συγγραφείς τους κκ Γκλαντζούνη Γ, Σωτηρόπουλο Γ, Τζίμα Γ, Καραμπά Α,  Παλιούρα Α, Δαβάκη Σ, Φελέκουρα Ε.

Η ερευνητική αυτή κλινική εργασία αποτελεί την πρώτη πολυκεντρική μελέτη στην χώρα μας στην χειρουργική αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Είναι συνεργασία της Χειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με την Α′ και Β′ Χειρουργική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών και με το τμήμα χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων του Νοσοκομείου “Υγεία„.

Η Χειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση και τον συντονισμό της μελέτης.

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος είναι το πιο συχνό πρωτοπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος. Είναι πολύ επιθετικός όγκος με επιβίωση μικρότερη του έτους εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία. Η χειρουργική αντιμετώπιση του όγκου αυτού αποτελεί την  καλύτερη θεραπεία, για την επίτευξη μακροχρόνιας  επιβίωσης σε συνδυασμό με καλή ποιότητα ζωής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι εξειδικευμένες μονάδες Χειρουργικής Ήπατος της χώρας μας έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, στην αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου,  παρόμοια με αυτά των αντίστοιχων κέντρων του δυτικού κόσμου. Η μελέτη αυτή έδειξε επίσης πως η μονάδα Χειρουργικής Ήπατος–Χοληφόρων–Πάγκρεατος της Χειρουργικής κλινικής   του Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου  Ιωαννίνων, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ερευνητικό και κλινικό  επίπεδο στην αντιμετώπιση των πρωτοπαθών νεοπλασμάτων ήπατος.

Μιχαήλ Μήτσης, MD, PhD, FEBS                       Γεώργιος Γκλαντζούνης, MD, PhD, FEBS

Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων               Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής                               Υπεύθυνος Μονάδας Χειρ/κής Ήπατος-

και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, ΠΓΝΙ                        Χοληφόρων-Παγκρέατος, Χειρ/κής Κλινικής, ΠΓΝΙ

Στη  δρομολόγηση θεμάτων που αφορούν υποδομές σε σημαντικούς τομείς για την εξυπηρέτηση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας στη διάρκεια της τελευταίας του συνεδρίασης πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.

Η Δημοτική Αρχή τηρώντας πιστά την τακτική που ακολούθησε στη διάρκεια της πενταετούς θητεία της, δουλεύοντας άοκνα για να τεθούν οι βάσεις ώστε ο Δήμος Ζίτσας να καταστεί πρωτοπόρος και πρότυπο  έφερε προς συζήτηση στο Σώμα και εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 • η αρχική πίστωση για τη μελέτη κατασκευής Εργοστασίου Βιολογικού καθαρισμού,
 • η μελέτη και η αποδοχή πίστωσης ποσού 500.000 ευρώ για την κατασκευή υπερσύγχρονου Κλειστού Γυμναστηρίου στην Ελεούσα και
 • η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για την επέκταση δικτύων ύδρευσης σε πτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου.

«Οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που κάποιοι παλαιότερα ούτε τα φανταζόταν», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος και πρόσθεσε «εργαζόμαστε με μοναδικό στόχο και σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών».

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

 Δημοπρατείται το Κλειστό Γυμναστήριο, προδιαγραφών Εθνικής εμβέλειας μετά και τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη συνεδρίασή  του το βράδυ της Πέμπτης (18-04-2019) το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, αποφάσισε την  παραλαβή της μελέτης του εν λόγω έργου και  έκανε αποδεκτή την πίστωση των 500.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου που έρχονται να προστεθούν στο ποσό των 500.000 ευρώ που διαθέτει από ίδιους πόρους ο Δήμος Ζίτσας. «Επιτέλους, ο Δήμος μας θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο που θα καλύψει τις ανάγκες των 500 μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου της Ελεούσας και θα ενισχύσει τις δομές ανάπτυξης του μαζικού αθλητισμού», τόνισε ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη  Αλ. Καχριμάνη γιατί με τις πιστώσεις που διαθέτει συνδράμει σημαντικά στην προσπάθεια του Δήμου για την κατασκευή του Γυμναστηρίου. Το Κλειστό Γυμναστήριο προϋπολογισμού 1εκατ. Ευρώ έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τη διεξαγωγή όχι μόνο μαθητικών αγώνων αλλά και Εθνικής εμβέλειας διοργανώσεις γεγονός που το καθιστά πόλο έλξης για ομάδες αθλοπαιδιών που ασχολούνται επαγγελματικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

 Στην ικανοποίηση ενός αιτήματος πολλών ετών, των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στο Δήμο Ζίτσας και που ταλαιπωρούνται από τις υψηλές τιμές των τιμολογίων του ΣΥΔΛΙ προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του να εγκρίνει τους όρους και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για την εκτέλεση του έργου, «Επέκταση δικτύων ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των πτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας».

Με την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ θα υδροδοτηθούν πτηνοτροφικές μονάδες σε αγροτικές εκτάσεις του αναδασμού των Τ.Κ. Πρωτόπαππας και Νεοχωρίου. «Αν απαιτηθούν επιπλέον ποσά για την ολοκλήρωση του έργου θα τα διαθέσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος  επισημαίνοντας  «στηρίζουμε  έμπρακτα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσους μοχθούν για την πρωτογενή παραγωγή».

 ΜΕΛΕΤΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 «Ανοίγει» ο δρόμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μελέτη «κατασκευής Εργοστασίου Βιολογικού καθαρισμού Δήμου Ζίτσας». «Προχωράμε με σταθερά βήματα τις διαδικασίες ώστε μόλις ανοίξουν χρηματοδοτικά προγράμματα να είμαστε έτοιμοι για την υποβολή της πρότασης υλοποίησης ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου» υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος. Απαντώντας δε, στην κριτική της αντιπολίτευσης περί προεκλογικού τεχνάσματος τόνισε « αποδεικνύουμε μέχρι σήμερα πως τις δεσμεύσεις μας τις κάνουμε πράξη. Το λεκανοπέδιο και ο ποταμός Καλαμάς πρέπει να προστατευθούν και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο βήμα, έστω και αν η αντιπολίτευση αναλώνεται σε τακτικές μικροπολιτικής».

 

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 15:15 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται 48 θέματα.

Αναλυτικότερα:

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 1. Υποβολή πρότασης του Δήμου Αρταίων για συμμετοχή του στο «Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO»
 2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση στην πλατεία Αγ. Δημητρίου και Αγίας Θεοδώρας
 3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για το κέντρο της πόλης

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής  Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

 1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 2. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
 3. Λήψη απόφαση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού(Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα),της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε.Βλαχέρνας(Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων
 4. Λήψη απόφασης για Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Στρογγυλής στις θέσεις «Βουρούς» και θέση «Ράσβος» για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων»
 5. Μείωση μισθωμάτων βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
 6. Λήψη απόφαση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα Βλαχέρνας) εμβαδού 80,00τ.μ.
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 7/2019 (ΑΔΑ: 6ΥΣΧΩΨΑ-Σ2Υ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη λύση της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου του δήμου σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 7151/29-03-2019 ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 8. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 43/2019 απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμό των όρων απευθείας συμφωνία για την εκμίσθωση Σχολικών Εκτάσεων της Τ.Κ. Πολυδρόσου της Δ.Ε. Αμβρακικού μετά την 2η άκαρπη επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης
 9. Τροποποίηση της αριθμ. 181 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  περί τροποποίησης της αριθμ.15/2018 απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ. Λιμίνης  για την εκμίσθωση  δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Λιμίνης
 10. 1)Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων «Ελευθέρια» και «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019» Δήμου Αρταίων 2) Συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «Ελευθέρια» και «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019» με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ 3) Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων
 11. ¬Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Πολιτιστικού Καλοκαιριού»
 12. Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή».
 13. 1)Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2019 2)Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00 – 6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού έτους 2019
 14. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
 15. Παραχώρηση χρήσης των αντλιοστασίων της ΔΕ Βλαχερνών στο ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας Βλαχέρνας
 16. Παραχώρηση χρήση κτιρίου στην Τ.Κ. Καμπής σε Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων  και Επιχειρηματικότητας

 1. Διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περίπτερου (αριθμ.15/2019 απόφ.Ε.Π.Ζ.)
 2. Κανονισμός λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αρταίων (αριθμ.11/2019 απόφ.Ε.Π.Ζ.)
 3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά το σχολικό έτος 2019-20

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας

και Δια Βίου Μάθησης

 1. Κατατομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2019  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων

 1. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης  και Πρασίνου

 1. Τροποποίηση- συμπλήρωση των υπ’ αριθμ.145/2019 και .197/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν Αδυναμία  εκτέλεσης  με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων»
 2. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Μεταφορά υπολείμματος

Από το ΚΔΑΥ Ιωαννίνων στο ΧΥΤΑ Άρτας»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας

 1. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος
 2. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στον οικισμό Χαλκιάδων-Καλαμιάς στο κληροτεμάχιο 1022. (αριθμ.14/2019 απόφ.Ε.Π.Ζ.)
 3. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
 4. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. – Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου  «Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»
 5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
 6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»
 7. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ»
 8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/122017»
 9. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Αρταίων»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Ξηροβουνίου»
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αμβρακικού»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής – βεβαίωση καλής εκτέλεσης της επιτροπής συντήρησης & επισκευής οχημάτων του Δήμου Αρταίων.
 16. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
 17. Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού  11.674,88€»

Εισηγητής :κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων
 2. Ονοματοδοσία οδών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αρταίων
 3. 3Η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019
 4. Παράταση χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Αρταίων για την Έξυπνη Πόλη»

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι μελέτες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Σκαμνιάς και Ελεούσας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και προστατεύει το περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 9.300.000 ευρώ, με συνολικό μήκος 27 χιλιόμετρα, ενώ προβλέπεται να κατασκευαστούν 8 μικρά αντλιοστάσια. Τις μελέτες χρηματοδοτεί και επιβλέπει η ΔΕΥΑ Άρτας.

«Η κατασκευή των συγκεκριμένων αποχετευτικών δικτύων ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας το οποίο υλοποιούμε. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά έργα, τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία του ποταμού Αράχθου και κατ’ επέκταση του Αμβρακικού Κόλπου, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προστασία της δημόσιας υγείας της ευρύτερης περιοχής. Δίνουμε μέγιστη προτεραιότητα στη δημιουργία σωστών υποδομών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών σε όλες τις περιοχές του Δήμου και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην δημόσια υγεία. Με την ολοκλήρωσή τους οι μελέτες θα υποβληθούν για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου να κατασκευαστούν άμεσα τα αποχετευτικά δίκτυα σε Γραμμενίτσα, Βλαχέρνα και Ελεούσα» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Άρτας Χρήστος Τσιρογιάννης.