+30 26510.68541 [email protected]

Μια ξεχωριστή μέρα για τη ΔΕΥΑΙ αλλά και για ολόκληρο το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι η σημερινή καθώς ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Επιχείρησης, Θωμάς Μπέγκας, υπέγραψε τη σύμβαση του

με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 19,5 εκ. ευρώ, με τον ανάδοχο που προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Έτσι, ξεκινά άμεσα η υλοποίηση του πρώτου μέρους από το «μεγάλο έργο» της ΔΕΥΑΙ στο οποίο συγκαταλέγεται και η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού.

Θ. Μπέγκας: «Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος»

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ιωαννίνων τόνισε τα εξής:

«Είμαι ευτυχής που υπογράφουμε σήμερα την έναρξη ενός μεγάλου έργου υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής χιλιάδων συνδημοτών μας

Το έργο αυτό είναι μέρος του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος που εκπόνησε και θα εκτελέσει η ΔΕΥΑΙ.

Το άλλο είναι η αναβάθμιση του τριτοβάθμιου βιολογικού όπου δυστυχώς με τις τελευταίες εξελίξεις θα καθυστερήσει.

Το ποτάμι όμως δεν γυρίζει πίσω και η προσπάθεια μας θα έχει αίσιο τέλος.

Η δική μας Δημοτική Αρχή αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη στον τόπο και τη ΔΕΥΑΙ.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μας στη ΔΕΥΑΙ, πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό, γιατί με τη δική τους συμβολή πετύχαμε, ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα».

Το έργο

Το έργο αφορά την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο και Σεισμόπληκτα (οικισμοί εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στην λίμνη Παμβώτιδα). Τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων, η οποία θα επεκταθεί κατάλληλα για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών. Με τα προβλεπόμενα συμβατικώς έργα μεταφοράς, καλύπτεται επίσης ο οικισμός της Πεδινής.

Στους ως άνω οικισμούς, προβλέπονται νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ενώ τα υφιστάμενα έργα των δικτύων ακαθάρτων ενσωματώνονται στα νέα έργα.

Σε σχέση με τα έργα μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς που ξεκινά από την περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου με κατεύθυνση προς Καρδαμίτσια, ο οποίος θα συλλέγει τα λύματα από τους οικισμούς Κάτω Νεοχωρόπουλο, Σεισμόπληκτα, Τσιφλικόπουλο, Καρδαμίτσια και Νέα Ζωή,και θα καταλήγει σε νέο συμπληρωματικό Γ.Α.Α. στην έξοδο της πόλης των Ιωαννίνων και τελικώς στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων. Τέλος, τα λύματα του οικισμού της Πεντέλης – Δροσιάς θα οδηγούνται στο υφιστάμενο δίκτυο της Πόλης των Ιωαννίνων, εκτός από μία μικρή περιοχή που θα καταλήγει στο προτεινόμενο δίκτυο του οικισμού των Καρδαμιτσίων, με αγωγό διερχόμενο από τον οικισμό της Άμμου Μαρμάρων.

Για τη μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 6 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 55,5Km και των καταθλιπτικών αγωγών 6,57Km.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 3.750 ιδιωτικών συνδέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έργο της ΔΕΥΑΙ περιλαμβάνει:

i) την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού κατασκευάζοντας μια νέα μονάδα  προεπεξεργασίας, νέα μονάδα πρωτοβάθμιας καθίζησης, νέα μονάδα βιολογικής βαθμίδας, (σύγχρονης τεχνολογίας – μεμβράνες MRB), επέκταση των έργων τελικής επεξεργασίας και διάθεσης , (μεταερισμός, UV, αποχλωρίωση κλπ.) καθώς και έργων επεξεργασίας της ιλύος (νέα μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης)

ii) την αναβάθμιση της λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού

iii) την κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης στα Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Σεισμόπληκτα, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Άμμος Μαρμάρων.

Για τη μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 6 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 55,5 Km και των καταθλιπτικών αγωγών 6,57 Km.

Ο Δήμος Ιωαννιτών πριν λίγους μήνες προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά στην αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή αρωματικών / θεραπευτικών φυτών. Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση της ανεργίας και η ανάδειξη του πλούτου καθώς και των δυνατοτήτων της περιοχής.

Στο διάστημα που πέρασε έμπειροι επιστήμονες από τον ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου μελέτησαν τα δεδομένα της περιοχής ως προς τις διαθέσιμες εκτάσεις αλλά και τις κατάλληλες καλλιέργειες αρωματικών θεραπευτικών φυτών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν σήμερα και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι οι εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις του δήμου μας μπορούν να αποτελέσουν πηγή πλούτου και ανάπτυξης για τον τόπο και ευκαιρία μείωσης της ανεργίας των νέων του τόπου μας με σεβασμό και προστασία για το περιβάλλον.

«Ο στόχος είναι η δημιουργία ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ σε άνεργους, ξεκινώντας από αυτούς που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, τους μικροκτηματίες αγρότες,  χρησιμοποιώντας μεθόδους Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ή/και το μοντέλο της  Θερμοκοιτίδας Απασχόλησης. Η Νέα Γενιά θα είναι η ομάδα στην οποία θα επενδύσουμε  την βιωσιμότητα της Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας», τόνισε στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Όπως εξήγησαν τα μέλη του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μακροπρόθεσμα μπορεί να υποστηριχτεί ένα δίκτυο που ξεκινά από την παραγωγή, με προϊόντα με ταυτότητα, φτάνει στην μεταποίηση και καταλήγει στην εμπορία. Το δίκτυο αυτό μπορεί να εξασφαλίσει εισόδημα σε εκατοντάδες νέους παραγωγούς με συνοδά οφέλη και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως η μελισσοκομία, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Οι ωφελούμενοι της δράσης θα είναι όσοι δημότες επιθυμούν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια και μεταποίηση των αρωματικών / θεραπευτικών φυτών και είναι άνεργοι με ή χωρίς πτυχίο, είτε άτομα χαμηλών εισοδημάτων.

«Το πρώτο βήμα έγινε. Μέσα από τη προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ιωαννιτών με τον ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη έγινε η έρευνα και τεκμηριώθηκε ότι το σχέδιο της αξιοποίησης των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Χωρίς καθυστέρηση πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τεχνογνωσία που έχει συγκεντρωθεί είναι πολύ σημαντική και οι δυνατότητες του τόπου μας είναι μεγάλες. Ταυτόχρονα όμως είναι μεγάλες οι προσδοκίες αλλά και οι ανάγκες των νέων ανθρώπων. Χωρίς καθυστέρηση πρέπει να προσχωρήσουμε στην υλοποίηση», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Την ευχή της η πρωτοβουλία να συνεχιστεί και από την επόμενη Δημοτική Αρχή, έδωσε από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Βάσω Μέγα.

Οι καλλιέργειες

Η Δρ. Ελένη Μαλούπα, τακτική ερευνήτρια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας και τις καλλιέργειες που μπορούν να ευδοκιμήσουν στην περιοχή μας.

Όπως εξήγησε από την ανάλυση των δειγμάτων εδάφους, την εξέταση του μικροκλίματος και των λοιπών συνθηκών προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα.

Υπάρχουν ανεκμετάλλευτες εκτάσεις του Δήμου όπου μπορούν κα ευδοκιμήσουν δεντρολίβανο, θυμάρι και μέντα, άλλες όπου η κατάλληλη καλλιέργεια αφορά σε ρίγανη, τσάι βουνού και μελισσόχορτο κι άλλες όπου προτείνεται η καλλιέργεια μικρών δασικών καρπών όπως η κρανιά, ο κράταιγος και το τσάμπουρνο.

Τα οικονομικά στοιχεία

Ο επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη», Δρ Νίκος Κρημνιανιώτης από τη μεριά του αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία της μελέτης τα οποία δείχνουν ότι με τη διάθεση, εκ μέρους του Δήμου, εκτάσεων 2.500 στρεμμάτων, εξασφαλίζεται εργασία σε 100 δημότες των Ιωαννίνων με εγγυημένο εισόδημα 10.000 ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια.

Ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις οργανώνει και για το φετινό καλοκαίρι ο Δήμος Ζίτσας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. «Πιστεύουμε στον πολιτισμό και επενδύουμε σε αυτόν γιατί μέσα από τον πολιτισμό μπορούμε να αγγίξουμε την ευαίσθητη πλευρά του ανθρώπου ή ακόμη και τη δημιουργική του πλευρά» τονίζει η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουριστικής Ανάπτυξης Γιαννούλα Γεωργούλη με αφορμή την έκδοση του έντυπου φυλλαδίου των εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, λαϊκές και μουσικοχορευτικές βραδιές, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις μνήμης και τα παραδοσιακά πανηγύρια. «Οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι δωρεάν για το κοινό δίνοντας διέξοδο ψυχαγωγίας και διασκέδασης τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που επιλέγουν τα χωριά μας για να περάσουν το καλοκαίρι τους» υπογραμμίζει στη συνέχεια η κα Γεωργούλη και εύχεται σε όλους όσοι επιλέξουν να τις παρακολουθήσουν « να περάσουν όμορφες βραδιές καλοκαιριού, μαγευτικές βραδιές πολιτισμού.»

Τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις έχουν οι οφειλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑ). Με ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ σε εφαρμογή του σχετικού Νόμου, δίνει τη δυνατότητα ρυθμίσεων με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, όπως ακριβώς προβλέπει ο Νόμος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2019 και για την ένταξη στη ρύθμιση του οφειλέτη θα πρέπει:

Ø  Ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του

Ø  Αν είναι μισθωτής θα πρέπει να έχει την συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσυπογράφει το διακανονισμό ως συναινών

Ø  Στο διακανονισμό θα υπάγονται όλες οι οφειλές προς την επιχείρηση του αιτούντος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

Η ρύθμιση οφειλής καταργείται στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού ύστερα από την καθυστέρηση τριών δόσεων και στην περίπτωση μη εξόφλησης τρεχόντων λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σε αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2681070140.

Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο ευχήθηκε η απερχόμενη Υφυπουργός Παιδείας και επανεκλεγείσα βουλευτής Ιωαννίνων, Μερόπη Τζούφη στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τελετής παράδοσης-παραλαβής.

Κατά τη σύντομη ομιλία της σημείωσε πως το 2015 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το εκπαιδευτικό σύστημα σε συνθήκες ασταθούς ισορροπίας, με κύρια στοιχεία την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.

Τόνισε επίσης πως «σήμερα, 4.5 χρόνια μετά, παραδίδουμε αυξημένους προϋπολογισμούς, έτοιμες διαδικασίες για 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και μια σειρά από θεσμικές τομές, ιδιαίτερα κρίσιμες για την παροχή ποιοτικής δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης».

Η Μερόπη Τζούφη ευχήθηκε επίσης να συνεχιστεί και να διευρυνθεί το σημαντικό έργο της αναμόρφωσης του τοπίου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δίχως πειραματισμούς και διαθεσιμότητες, ενώ για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τόνισε πως είναι ένας τομέας με πολύ μεγάλες ανάγκες, με περισσότερα από 100.000 παιδιά να χρήζουν υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, οι 4.500 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και η βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών θα ενισχύσουν περαιτέρω τον κρίσιμο αυτό τομέα.

Η απερχόμενη Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό, τονίζοντας πως πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από θεσμικές τομές, έπειτα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης, καθυστερήσεων και περικοπών. Πιο συγκεκριμένα, η έξοδος από το μνημονιακό πλαίσιο έδωσε τη δυνατότητα αύξησης του επιμισθίου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ανά την υφήλιο.

Κλείνοντας, η Μερόπη Τζούφη εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί η προσπάθεια από τη νέα πολιτική ηγεσία, ώστε η δημόσια και δωρεάν παιδεία να θωρακιστεί, δίχως αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως η  έκδοση και η θεώρηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται  κατά το διάστημα από 15Ιουλίου2019 έως 31Οκτωβρίου 2019 στο γραφείο 131(ισόγειο) της Περιφέρειας Ηπείρου  (τηλέφωνο για πληροφορίες 2651087131).

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι:

·        για προσκόμιση δικαιολογητικών: 8:00 με 13:00

·        για παραλαβή των δελτίων: την επόμενη της κατάθεσης των δικαιολογητικών

Επίσης γίνεται γνωστό πως οι δικαιούχοι δελτίων μπορούν να απευθύνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω σε όλους τους εκλεγέντες Δημάρχους της Ηπείρου και τους συνεργάτες τους τα πλέον ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή τους και είμαι βέβαιος πως θα υπηρετήσουν με ειλικρίνεια, εντιμότητα  και υπευθυνότητα τα συμφέροντα των Δήμων τους.

Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν και στους υποψήφιους Δημάρχους, που παρά το γεγονός ότι δεν εξελέγησαν, έδωσαν έναν καθόλα τίμιο αγώνα με στόχο το μέλλον και την ανάπτυξη του τόπου τους.

Κατανοώντας το δύσκολο έργο των νέων Δημάρχων, εύχομαι η νέα τους θητεία να είναι αποδοτική και αποτελεσματική.

Έχουμε την ευθύνη να εντείνουμε τον κοινό μας αγώνα για την επίλυση των  προβλημάτων της περιοχής μας, με γνώμονα το καλό του τόπου μας και των πολιτών του.

Με την πεποίθηση και την ελπίδα ότι από σήμερα κιόλας θα βρεθούμε αλληλέγγυοι σ ’αυτή την κοινή προσπάθεια, θα είμαι στη διάθεσή τους για μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία.

Ζαγορίσιες και Ζαγορίσιοι, τα μέλη της παράταξη μας «Ενιαία Δημιουργική Κίνηση Πολιτών Ζαγορίου» και εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την στήριξη σας, τόσο στον πρώτο, όσο και στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών στο Δήμο μας.

Επίσης, ευχαριστούμε και το προσωπικό του Δήμου μας για την συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για τη συμβολή του στην ορθή και χωρίς προβλήματα διεξαγωγή των εκλογών.

Δώσαμε έναν έντιμο και καθαρό αγώνα, προβάλλοντας το σημαντικό έργο που παρήχθη στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, καθώς και το πρόγραμμά μας για την επόμενη δημοτική περίοδο. Η επιλογή των συνδημοτών μας ήταν διαφορετική και τη σεβόμαστε απόλυτα, συγχαίροντας τον νικητή των εκλογών.

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε μέχρι τη λήξη της θητείας στις 31 Αυγούστου το έργο μας για να παραδώσουμε το Δήμο, με σειρά έργων σε εξέλιξη ή έτοιμα για δημοπράτηση, στη νέα Δημοτική Αρχή και από τη θέση της μείζονος μειοψηφίας στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα συμβάλλουμε στην ομαλή λειτουργία του, για να πάει ένα βήμα πιο μπροστά ο τόπος μας

Συγχαίρουμε τον κ. Κώστα Τζαφέα για την επανεκλογή του και του ευχόμαστε καλή δύναμη. Ήταν μια δύσκολη μάχη την οποία δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ως μια νέα παράταξη πετύχαμε πολλά και καταφέραμε να πείσουμε σχεδόν δύο χιλιάδες δημότες του Δήμου Μετσόβου να μας υποστηρίξουν. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι η παράταξη μας ήρθε πρώτη σε 6 από τις 11 κοινότητες του Δήμου Μετσόβου αποτελεί μια τεράστια παρακαταθήκη για το μέλλον. Επίσης κρατάμε το γεγονός ότι περίπου το 35% των κατοίκων του Μετσόβου απέδειξαν ότι το δίλημμα Μέτσοβο – Χωριά είναι ψεύτικο.

Ως ¨Δύναμις Δημοτών¨ υποσχόμαστε ότι θα τιμήσουμε τον ρόλο μας ως μειοψηφική παράταξη στα πλαίσια ενός νέου νόμου και θα εργαστούμε για το καλό του τόπου μας. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα διορθώσουμε τα λάθη μας, θα είμαστε κοντά στους συνδημότες μας και σίγουρα στην επόμενη εκλογική διαδικασία θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί…

Στο τιμόνι του Δήμου Αρταίων θα παραμείνει και την επόμενη τετραετία ο σημερινός Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης ο οποίος και επανεξελέγη με ποσοστό 59,47 % και 10.996 έναντι της κας. Ταπραντζή – Κοίλια Πολυξένη η οποία έλαβε ποσοστό 40,53 % και επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε ψήφους. Η αποχή στο Δήμο Αρταίων έφτασε στο 51,4% .

Σε δήλωσή του ο επανεκλεγείς Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, μετά το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών του 2ου γύρου αναφέρει:»Η Άρτα και οι Αρτινοί αποφάσισαν, με ισχυρή και ξεκάθαρη εντολή (με ποσοστό 60%)  να συνεχιστεί η πορεία ανόδου που μαζί ξεκινήσαμε από την προηγούμενη θητεία! Ευχαριστώ όλους τους συμπολίτες για αυτή την απόφαση! Επίσης ευχαριστώ και όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία αλλά έκαναν μιαν άλλη επιλογή, αυτούς που εξελέγησαν, αλλά και όσους δεν εξελέγησαν καθώς και τους επικεφαλής των άλλων συνδυασμών. Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δώσαμε ένα συγκροτημένο και σοβαρό αγώνα σε όλα τα επίπεδα.

Ευχαριστώ όλους τους υποψηφίους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του συνδυασμού μας «Αρτινών ΣυνΕργασία» για τον πολύ όμορφο αγώνα που έδωσαν. Επίσης ευχαριστώ  όλους τους συνεργάτες, τους εθελοντές και τους φίλους μας.

Η πραγματική μάχη για εμάς όμως ξεκινάει τώρα. Και είναι η μάχη για το μέλλον του τόπου μας. Σ΄ αυτή την μάχη το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, δεν περισσεύει κανείς.

Είναι απόλυτη δέσμευσή μου να δουλέψω, να δουλέψουμε όλοι μαζί για όλους ανεξαιρέτως. Θα είμαι ο Δήμαρχος όλων των Αρτινών. Με δουλειά και συνεργασία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Και θα τα καταφέρουμε!»

Από την πλευρά της η Κ. Τζένη Ταπραντζή Κοίλια σε δήλωσή της επισημαίνει »Ξεκινήσαμε εδώ και καιρό ένα μεγάλο και όμορφο ταξίδι. Στον αγώνα αυτό γίναμε πολλοί, κοιταχθήκαμε στα μάτια, επικοινωνήσαμε, δώσαμε τα χέρια.

Γνωρίζαμε απ’την αρχή ότι δεν είχαμε ούτε διοικητικούς ούτε κομματικούς μηχανισμούς που είχε ο αντίπαλος. Τάξαμε σαν στόχο μας να βγάλουμε τον δήμο μας από την στασιμότητα, να αναδείξουμε το όνειρό μας πάνω από τον βάλτο μιας άγονης διαχείρισης.

Ποτέ δεν είπαμε ότι ήταν ένα εύκολο έργο. Δεν φτάσαμε μέχρι το τέλος. Εμείς από την Δευτέρα μετά την πρώτη Κυριακή καλέσαμε τους συνδημότες μας να κατανοήσουν το διακύβευμα, τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συναισθανθούν τις ιστορικές ευθύνες για τον Δήμο μας. Νομίζω πως κάναμε το καθήκον μας με την ένταση που απαιτούσαν οι συνθήκες.

Συγχαίρουμε τον κο Τσιρογιάννη για την επανεκλογή του. Θα είμαστε εκεί, ΕΝΩΤΙΚΑ και ΔΥΝΑΜΙΚΑ για ό,τι ονειρευτήκαμε και σχεδιάσαμε για τον Δήμο μας. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και δημόσια τους συνεργάτες μου, όλους αυτούς που με κόπο χτίσαμε μαζί αυτή την προσπάθεια.

Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, γιατί οι πολίτες αυτού του τόπου, έδωσαν ηχηρή απάντηση επιλογής από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Ευχαριστούμε τους συνδημότες μας, γιατί και την δεύτερη Κυριακή των εκλογών διεύρυναν την εμπιστοσύνη τους, και σε εμένα προσωπικά και στην «Δημοτική Αναγέννηση», και μάλιστα με ποσοστό που άγγιξε το 41%. Η μεγάλη αυτή αποδοχή αφορά τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα μας, ενάντια σε μηχανισμούς, πάνω από κόμματα και διαφορετικές πολιτικές αναφορές. Νοιώθουμε χαρούμενοι, και για την εκλογική μας επιτυχία αλλά και γιατί δίνουμε στην κοινωνία μια πραγματικά αυτοδιοικητκή ομάδα με καθαρή συνείδηση.

Να γιατί, ό,τι και να επιφυλάσσει το μέλλον για τον τόπο μας, στον απόηχο αυτών των εκλογών, στην συνείδηση των συνδημοτών μας, θα μείνει σαν ΝΙΚΗ!

Στην πόλη που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, στην Άρτα της ζωής μας, συνεχίζουμε εκεί που είμασταν πάντα, στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ!»

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ο Χρήστος Χασιάκος επικράτησε του Μαρίνου Γαρνέλη με ποσοστό 52,95% έναντι 47,05% .  63% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απείχαν της εκλογικής διαδικασίας της δεύτερης Κυριακής στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά εκλέγεται η μοναδική γυναίκα δήμαρχος στην Ήπειρο, πρόκειται για τη Ροζίνα Βαβέτση που επικράτησε με ποσοστό 52,78 % του Κωνσταντίνου Παπασιώζου ο οποίος έλαβε το 47,22% των ψήφων.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Νέος δήμαρχος Πρέβεζας εκλέγεται ο Νικόλαος Γεωργάκος με ποσοστό 60.37% και 7.968 ψήφους ενώ ο μέχρι σήμερα δήμαρχος Χρήστος Μπαίλης έλαβε ποσοστό 39,63% και 5.231 ψήφους. Η αποχή στη Πρέβεζα άγγιξε το 55%.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Και ο Δήμος Πάργας αλλάζει χέρια καθώς ο κ. Νικόλαος Ζαχαριάς επικράτησε με 63,43% του νυν δημάρχου Αντώνιου Νάστα ο οποίος έλαβε ποσοστό 36,57%.

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Στο Δήμο Ζηρού ο Νίκος Καλαντζής επανεκλέγεται με ποσοστό 54,61% έναντι 45,39% του Δημήτρη Γιολδάση.

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Στο νομό Θεσπρωτίας στο μοναδικό που κρίθηκε στη δεύτερη Κυριακή, το Δήμο Σουλίου, νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο Γιάννης Καραγιάννης με ποσοστό 54,29% και 3.819 ψήφους έναντι 45,71% και 3.215 ψήφους που συγκέντρωσε ο Νικόλας Κάτσιος. Η αποχή στο Δήμο Σουλίου άγγιξε το 57%. Με αφορμή τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και την επικράτηση του συνδυασμού ΔΗΜ.Ο.Σ. Δημοτική Ομάδα Συνεργασίας, ο Γιάννης Καραγιάννης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνδημότες μου, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην ομάδα μας και το πρόσωπο μου. Η νίκη της Δημοτικής Ομάδας Συνεργασίας, ήταν μια καθαρή εντολή για συγκλήσεις, συνθέσεις και συνεργασίες. Την εντολή αυτή θα την κάνουμε πράξη, επιδιώκοντας συνεργασία σε όλα τα θέματα με όλες τις παρατάξεις, έτσι ώστε ο Δήμος Σουλίου να αποκτήσει την ρότα που ονειρευόμαστε.
Θα είμαι Δήμαρχος όλων των Δημοτών μας, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς.
Όλοι μαζί, θα εργαστούμε σκληρά έτσι ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δεσμεύσεις, από ΟΛΕΣ τις προγραμματικές θέσεις, ΟΛΩΝ των παρατάξεων.
Συγχαρητήρια στις παρατάξεις “Τόπος Αξιών”, “1 Μέλλον Ανάπτυξης και Ελπίδας”, “Δύναμη Ελπίδας” και “Λαϊκή Συσπείρωση” και στους κ.κ Νικόλα Κάτσιο, Νίκο Αθανασίου, Νίκο Γώγο και Ηλία Κουτσή.
Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κάνεις. Πάμε όλοι μαζί για να κάνουμε το Δήμο Σουλίου τον Δήμο των Ονείρων μας»