+30 26510.68541 [email protected]

Την πρόταση της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» για την ΔΕΥΑΙ παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Σκοπός της πρότασης είναι είναι η εξυγίανση της επιχείρησης, ο εκσυγχρονισμός της, η ανάκτηση του κύρους της και η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες- καταναλωτές.

Η πρόταση είναι διαρθρωμένη σε έξι άξονες και απαντά αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων και στην λειτουργία με πλήρη διαφάνεια.

«Η ΔΕΥΑΙ είναι κοινωφελής επιχείρηση, μη κερδοσκοπική, δημοσίου συμφέροντος  και τέτοια θα παραμείνει», υπογράμμισε ο κ. Ελισάφ και στη συνέχεια ανέλυσε τα βασικά σημεία της πρότασης

Α) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • Μείζον πρόβλημα της επιχείρησης είναι η σχέση της με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΛΙ) με τεράστια χρέη που υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια Ευρώ.

Είναι ως εκ τούτου επιτακτική η άμεση λύση αυτής της εκκρεμότητας με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ή τρόπο.

Δέσμευση της παράταξης είναι να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία και με τους άλλους Δήμους μέλη του Συνδέσμου

 • Άμεσα και προοδευτικά θα προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του συστήματος καταμέτρησης με εγκατάσταση σύγχρονων τηλεμετρούμενων υδρομέτρων.
 • Παράλληλα θα γίνει εκσυγχρονισμός και τηλεέλεγχος των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.
 • Είναι επιτακτική η ανάγκη του συστηματικού ελέγχου των διαρροών ώστε να περιοριστεί η απώλεια νερού και να μειωθεί το κόστος του καταναλωτή. Απαιτείται επικαιροποίηση των μελετών για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο δίκτυο.

Β) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 • Απαιτείται έλεγχος των εισροών στο δίκτυο αποχέτευσης,  εκσυγχρονισμός  όλων των αντλιοστασίων, μελέτη συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων και έλεγχος των συνδέσεων ακαθάρτων.
 • Η άμεση εγκατάσταση προγράμματος περιοδικού και έκτακτου καθαρισμού των φρεατίων και δικτύων  των ομβρίων είναι επιτακτική.

Γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ο διαγωνισμός του έργου επέκτασης των εγκαταστάσεων καθαρισμού αποβλήτων καρκινοβατεί με κίνδυνο και δεύτερης απένταξης. Η παράταξη σκοπεύει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβασιοποίησης και υλοποίησης του έργου παράλληλα με την επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενοποίηση του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού με το αντίστοιχο της αποχέτευσης.
 • Ιδιαίτερη πρόνοια θα ληφθεί για την εξεύρεση οικονομικής και βιώσιμης λύσης διάθεσης της ιλύος του Βιολογικού Καθαρισμού.

Δ) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Εκδημοκρατισμός και ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Θεσμοθέτηση απολογισμού πεπραγμένων και προγραμματισμός σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε Ιούνιο, αμέσως μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού της επιχείρησης.
 • Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και του προσωπικού, θέσπιση κινήτρων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Σκοπός είναι να αποκατασταθεί η σχέση των εργαζομένων με την διοίκηση κυρίως όμως η σχέση των εργαζομένων με τους πολίτες.

Ε) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • Όσον αφορά το κτιριακό πρόβλημα που ταλανίζει τη ΔΕΥΑΙ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνιμων ιδιόκτητων γραφείων.

ΣΤ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Για τη βελτίωση των οικονομικών της επιχείρησης σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προτάσεις που θα αποφέρουν οικονομικό όφελος θα ληφθούν άμεσα μέτρα για:

α) Εξορθολογισμό και διαφάνεια σε όλες τις δαπάνες της επιχείρησης

β) Αναλογιστική μελέτη για την άρση των σημερινών ανισοτήτων στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΙ με πραγματική μείωση και ιδιαίτερη αντιμετώπιση των ευπαθών ομάδων

γ) Έλεγχο της αξιοπιστίας του μηχανογραφικού συστήματος

δ) Περιορισμό των ελαστικών και μη αναγκαίων δαπανών

ε) Ενεργειακή εκμετάλλευση του δικτύου και των εγκαταστάσεων

Όπως τόνισε ο κ. Ελισάφ οι λόγοι για τους οποίους κατατέθηκε η πρόταση είναι για να απαντήσει στα υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα. Η ΔΕΥΑΙ κουβαλάει αφενός παθογένειες από το παρελθόν αλλά σήμερα τείνει να μετατραπεί σε μια νέα ΑΔΕΙ.

Επιγραμματικά σημείωσε τα ακόλουθα:

Μεγάλα έργα που δεν υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο παρότι είχαν διασφαλισμένους πόρους. Σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπα με νέες καθυστερήσεις και με κίνδυνο να χαθούν κονδύλια. Το χειρότερο όμως είναι πως αν δεν υλοποιηθεί το έργο επέκτασης και εκσυγχρονισμού του βιολογικού θα εξαντληθούν πολύ σύντομα οι αντοχές των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

Προβληματική λειτουργία του βιολογικού κατά διαστήματα, όπως προκύπτει από τον έλεγχο που έκαναν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Φάμπρικα απευθείας αναθέσεων για αποκατάσταση βλαβών. Μία ματιά στη Διαύγεια δείχνει ένα τεράστιο αριθμό βλαβών που είναι να αναρωτιέται κανείς αν και που λειτουργεί τελικά το δίκτυο.

Υπέρογκα έξοδα νομικών υπηρεσιών. Το κόστος σε σύγκριση με το 2014 έχει τετραπλασιαστεί. Το 2014 ήταν μικρότερο των δέκα χιλιάδων και σήμερα πλησιάζει τις πενήντα.

Εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

Η αντιμισθία του αντιπροέδρου που διπλασιάστηκε εντελώς αναιτιολόγητα.

«Τέλος ρωτούμε σήμερα δημόσια: Έχουν εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης κατά τα έτη 2016 και 2017, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ναι ή όχι κι αν όχι γιατί» σημείωσε ο κ. Ελισάφ.

Η δημόσια λογοδοσία δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοικούντων, αλλά περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις τους έναντι των πολιτών.

Πολύτιμο «εργαλείο» για τη στήριξη ανήμπορων δημοτών αποτελεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Στο Δήμο Πωγωνίου το πρόγραμμα εξυπηρετεί σε μόνιμη βάση περισσότερους από 350 δημότες, με τον αριθμό των περιστατικών να  αυξάνεται σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες.

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου περιλαμβάνει 5 δομές «Βοήθεια στο σπίτι» και συγκεκριμένα τις δομές Καλπακίου, Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Κεφαλοβρύσου και Δελβινακίου. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των περιστατικών, η παραμονή των περιστατικών στο φυσικό περιβάλλον και η αποφυγή της ιδρυματοποίησης.

Σε κάθε πρόγραμμα απασχολούνται:

1)  Κοινωνικός λειτουργός, που ασχολείται με τα κοινωνικοπρονοιακά προβλήματα, προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, εισαγωγή περιστατικών σε ιδρύματα χρονίων παθήσεων, επιτροπές ΚΕΠΑ, συνεργασία με φορείς ΟΑΕΔ, Σωφρονιστικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία και διασύνδεση με αυτά, Δικαστική συμπαράσταση περιστατικών με Γεροντική Άνοια, κοινωνικοσυναισθηματική στήριξη, ενημέρωση σε θέματα υγείας, προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους κτλ.

2)  Νοσηλεύτρια, που ασχολείται με τη Νοσηλευτική Φροντίδα των περιστατικών, περιποίηση κατακλίσεων, ενεσοθεραπεία, περιποίηση τραυμάτων, ενημέρωση θεμάτων πρόληψης της υγείας.

3)  Οικογενειακός βοηθός, που ασχολείται με την αγορά φαρμάκων-μεταφορά, καθαριότητα οικίας των περιστατικών, μαγείρεμα κτλ.

«Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Πέρα των εγγεγραμμένων, η δομή εξυπηρετεί και έκτακτες περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που χρήζουν περιστασιακής βοήθειας. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» των Δήμων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής» δήλωσε ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κων/νος Καψάλης.

«Περισσότεροι από 350 δημότες μας έχουν στο πλευρό τους το προσωπικό των 5 δομών. Η βοήθεια που τους προσφέρεται είναι σημαντική και τα χαμόγελα που παίρνουμε είναι η καλύτερη ανταμοιβή» δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Σιούτης.

 Σχετικά με δημοσιεύματα του τελευταίου 24ώρου, τα οποία αναφέρονται στην πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για το Ε9 και μιλούν για «παγίδα για έξτρα ΕΝΦΙΑ» και για «τοκισμένο ΕΝΦΙΑ», το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:

-Στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, ενσωματώθηκε τροπολογία με την οποία:

 • Παρέχεται πλέον ένα ευρύτατο διάστημα στους πολίτες για να υποβάλλουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι παρερμηνείες ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για όλες τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται από την 1.1.2019 και εφεξής, η 31 Μαΐου του επομένου έτους από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, ενώ μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη προθεσμία οριζόταν στις 30 ημέρες από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών.
 • Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, με στόχο οι πολίτες να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση χωρίς την επιβολή προστίμων.
 • Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ-πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.
 • Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου.

Όπως γίνεται κατανοητό, η συγκεκριμένη ρύθμιση έγινε με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών. Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω, ουδεμία άλλη ρύθμιση ή αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας δεν προβλέπεται.

Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στα Λιθαρίτσια η εκδήλωση της παράταξης » Γιάννενα, πολίτες για την Ανατροπή» για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα, που τη χαρακτήρισε η εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών και η ποιότητα των απόψεων που εκφράστηκαν. Η εκδήλωση άρχισε με ενημέρωση από τον υποψήφιο Δήμαρχο Λάζαρο Νάτση για το ιστορικό του ζητήματος στο Δήμο Ιωαννιτών και τη στάση της Δημοτικής αρχής που τη χαρακτήρισε η αμηχανία αλλά και η έλλειψη βούλησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με την εγκατάσταση και διαβίωση των προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή του δήμου μας.

Ακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Κλάπας, ο οποίος έκανε μια σφαιρική ενημέρωση για το πώς η πολιτεία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το πρόβλημα, για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρατηρούνται αλλά και τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται για την υποδοχή των προσφύγων, την παροχή ασύλου και την ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία. Και αυτό σε μια εποχή που η ΕΕ έχει κλείσει τα σύνορα και απουσιάζει παντελώς η αλληλεγγύη των κρατών σε μια Ευρώπη που κυριαρχεί ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η άνοδος της Ακροδεξιάς.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η πρώην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου κ. Φωτεινού, που εξήρε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των σχολείων της αρμοδιότητάς της στην υποδοχή των παιδιών των προσφύγων στις σχολικές τάξεις αλλά και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που χαρακτηρίζουν ένα μέρος της κοινωνίας και που εκφράστηκαν μέσα από τις αντιδράσεις γονέων αλλά και άλλων παραγόντων που άπτονται του χώρου της εκπαίδευσης.

Τελευταίος μίλησε ο γραμματέας της τοπικής Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κουσινίδης που αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργοποίησης της Νεολαίας για την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού κάνοντας παράλληλα κριτική για τις ελλείψεις που παρατηρούνται στον τομέα της Μεταναστευτικής πολιτικής. Ακολούθως η συζήτηση γενικεύτηκε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις πολιτών που μετέφεραν τις εμπειρίες τους από το χώρο εργασίας τους, είτε αυτές αφορούσαν την εκπαίδευση, είτε τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τον εθελοντισμό.

Γενικό συμπέρασμα στο τέλος της εκδήλωσης ήταν ότι ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών μέσα από την οργανωμένη έκφραση που είναι η Τοπική αυτοδιοίκηση είναι κομβικός για την όσο το δυνατό αρμονική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην κοινωνία, με την αξιοποίηση προγραμμάτων όπως το «Ήλιος», με την ισότιμη συμμετοχή των προσφυγόπαιδων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

 

Με τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παράταξης του Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα ο νυν και εκ νέου δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας έστειλε μήνυμα νίκης της παράταξης του στις εκλογές της 26ης Μαίου παρουσιάζοντας το έργο της δημοτικής αρχής αλλά και το όραμά της για τα νέα Γιάννενα.  «Απόψε δεν εγκαινιάζουμε μόνο ένα εκλογικό κέντρο, εγκαινιάζουμε τα νέα Γιάννενα, που χτίζονται με τόλμη, με αποφάσεις, με σχέδιο, με όραμα, με έργο», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ομιλία του.

Ο Θωμάς Μπέγκας αρχικά επικεντρώθηκε σε τρεις  χρονολογίες. Στο 2014 όταν και μετά την απόφαση για να διεκδικήσει την δημαρχία, ανέλαβε τα ηνία του δήμου με αναφορές στο τι παρέλαβε η δημοτική αρχή,  στο 2019 παρουσιάζοντας με την λήξη της θητείας στο έργο που επιτελέστηκε  και στο 2023 με βάσει το σχέδιο της παράταξή του για τα Νεα Γιάννενα .

Από την ομιλία του δεν έλειψαν και οι αναφορές στους ανθυποψηφίους δημάρχους  λέγοντας ότι το πρόγραμμα της παράταξής του δεν θα έχει «θα» και σκόρπιες ιδέες  «Έχουμε κάνει πράξη όσα υπόσχονται οι άλλοι συνδυασμοί σαν πρόγραμμα. Το δικό μας πρόγραμμα δε είναι “θα” και σκόρπιες ιδέες. Το πρόγραμμά μας είναι το σχέδιο, που ήδη υλοποιούμε. Γιατί, με τη δημοτική μας αρχή, το μέλλον συμβαίνει τώρα», τόνισε σε μια χαρακτηριστική αποστροφή της ομιλίας του, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά των ανθυποψηφίων δημάρχων.

«Δεν ήξεραν, δε ρώτησαν, δεν έμαθαν. Μα δε σκέφτηκαν, ούτε αυτό: ότι αυτά που σκέφτονται, τα έχουμε σκεφτεί πρώτοι και τα έχουμε κάνει πράξη; Γιατί έτσι διοικήσαμε. Αυτοί είμαστε, γι’ αυτό η νίκη είναι βέβαιη. Γιατί δουλεύουμε και φέρνουμε αποτέλεσμα. Γιατί η κοινωνία έχει και μνήμη και κρίση», συνέχισε, ενώ έγινε ακόμη πιο αιχμηρός, λέγοντας: «Κάποιοι ανακαλύπτουν τα Γιάννενα, για πρώτη φορά. Μιλούν σαν να προήρθαν από παρθενογένεση. Σαν να μην είχαν ποτέ θέση ευθύνης στην αυτοδιοίκηση».

Ακολούθως υπογράμμισε ότι ο δήμος είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα με έργα ώριμα , μελετημένα σχεδιασμένα και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. καθημερινότητα, σήμερα είναι έτοιμη για το μεγάλο άλμα.«Με έργα ώριμα, μελετημένα, σχεδιασμένα και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Έργα που θα αλλάξουν τον χάρτη του δήμου και τη φυσιογνωμία της πόλης. Αναπτυξιακές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση του τόπου μας. Έργα που αποτυπώνουν το όραμα μας για το μέλλον μιας βιώσιμης, ελκυστικής, ανοιχτής και λειτουργικής ευρωπαϊκής πόλης. Ενός σύγχρονου ισχυρού μητροπολιτικού δήμου, με ενεργειακή, περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες», ανέφερε στην ομιλία του και δεσμεύτηκε πως το 2023 τα νέα Γιάννενα θα είναι ένας δήμος, όπου μια ανώτερη ποιότητα ζωής θα είναι δικαίωμα για όλους.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο  δήμαρχος Ιωαννίνων να ζήτησε καθαρή νίκη χαρακτηρίζοντάς την μονόδρομο για το μέλλον του δήμου

Στην συνέχεια έγινε η παρουσίαση του συνόλου των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για όλες τις δημοτικές ενότητες.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι βελτιωτικές παρεμβάσεις και ανακαινίσεις δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια της 1ης φάσης του έργου «Ανακαίνιση – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Πωγωνίου”, με προϋπολογισμό 74.400,00€.

Μετά την έναρξη των εργασιών στο πρώην Ειρηνοδικείο Δελβινακίου, που σύντομα θα αποτελεί ένα νέο χώρο εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας και τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου της Οικοκυρικής Σχολής Βασιλικού, ο Δήμος Πωγωνίου προχώρησε στην αντικατάσταση των κουφωμάτων στο δημοτικό κτίριο Τ.Κ. Αρετής.

Στο δημοτικό κατάστημα τοποθετήθηκαν σύγχρονα κουφώματα και θύρες που ταιριάζουν με την αισθητική του κτιρίου και του χώρου ενώ το έργο χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου.

Τη 2η Έκθεση μαθητικών έργων Επαγγελματικών Λυκείων με τίτλο «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί-2019» διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 18 και 19 Απριλίου, στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων.

Κύριος στόχος της έκθεσης, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, αποτελεί η ανάδειξη του σύγχρονου και αναβαθμισμένου Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν και αφορούν στην αναμόρφωση της δομής του, τη θεσμοθέτηση του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», τη εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και τη διεύρυνση της πρόσβασης των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστούν οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν στα Επαγγελματικά Λύκεια, οπτικό-ακουστικό υλικό και μαθητικά έργα που έχουν δημιουργήσει μαθητές και εκπαιδευτικοί. Επίσης, το διήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, δρώμενα και συζητήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του χώρου της εργασίας.

Η έκθεση απευθύνεται στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, καθώς και σε μαθητές των Γυμνασίων και της Α’ τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, σε αποφοίτους Λυκείων, σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γονείς, σε οργανισμούς και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στο πρόγραμμα της Μαθητείας.

Τέλος, την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής πτυχίων Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Ηπείρου.

* Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 09:00 έως τις 20:00, ενώ τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Απριλίου και ώρα 17:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

▸ ΠΕΜΠΤΗ 18/04

09:00-17:00

Επισκέψεις σχολείων

17:30-18:00

Εγκαίνια Έκθεσης

▪︎ Μερόπη Τζούφη (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων)

▪︎ Κωνσταντίνος Καμπουράκης (Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου)

▪︎ Αλέξανδρος Καχριμάνης (Περιφερειάρχης Ηπείρου)

▪︎ Θωμάς Μπέγκας (Δήμαρχος Δήμου Ιωαννιτών)

18:00-18:45

Συζήτηση: «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας»

▪︎ Συντονίστρια: Όλγα Καφετζοπούλου (Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Μαθητείας ΕΠΑΛ & Μάθησης στο χώρο εργασίας)

18:45-19:30

Συζήτηση: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

▪︎ Συντονιστής: Ιωάννης Παδιώτης (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας)

19:30

Θεατρικό παιχνίδι, 6ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων

▸ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04

09:00-17:00

Επισκέψεις σχολείων

17:30-18:30

Συζήτηση: «Διασύνδεση των Επαγγελματικών Λυκείων με τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ηπείρου»

▪︎ Μερόπη Τζούφη (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων)

▪︎ Τριαντάφυλλος Αλμπάνης (Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

▪︎ Παρασκευή Τσίλη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ιωαννιτών)

▪︎ Αραμπατζής Ελευθέριος (Πρόεδρος ΔΣ της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων)

▪︎ Εκπρόσωπος του 6ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

18:30-19:30

Απονομή πτυχίων Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των αποφοίτων του«Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων Περιφέρειας Ηπείρου

19:30

Μουσικοχορευτικό δρώμενο, 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιωαννίνων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Απριλίου, στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Οινόης, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, από τις 18:00 κάθε ημέρας, έως και τις 07:00 κάθε επόμενης, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

 • Την Τετάρτη 17 προς Πέμπτη 18 Απριλίου, θα εκτελεστούν εργασίες στον αριστερό παράπλευρο του Α/Κ Οινόης με κατεύθυνση προς Λαμία με παράλληλη ολική διακοπή κυκλοφορίας στη Ράμπα Εξόδου (προς Αθήνα). Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί με κατεύθυνσης τον Α/Κ Οινόης, μέσω κατάλληλης προειδοποιητικής και κατευθυντήριας σήμανσης, θα ειδοποιούνται ώστε να εξέρχονται από τον προηγούμενο κόμβο (Α/Κ Σχηματαρίου), ενώ η κυκλοφορία στον παράπλευρο δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων θα διεξάγεται με εναλλάξ στις δύο κατευθύνσεις.
 • Τη Πέμπτη 18 προς Παρασκευή 19 Απριλίου, θα εκτελεστούν εργασίες στον αριστερό παράπλευρο του Α/Κ Οινόης με κατεύθυνση προς Αθήνα με παράλληλη ολική διακοπή κυκλοφορίας στη Ράμπα Εξόδου (προς Αθήνα). Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί με κατεύθυνσης τον Α/Κ Οινόης, μέσω κατάλληλης προειδοποιητικής και κατευθυντήριας σήμανσης, θα ειδοποιούνται ώστε να εξέρχονται από τον προηγούμενο κόμβο (Α/Κ Σχηματαρίου), ενώ η κυκλοφορία στον παράπλευρο δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων θα διεξάγεται με εναλλάξ στις δύο κατευθύνσεις.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξέδωσε πρόσκληση

(http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-mia-nea-arhi-sta-epal) με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και τα φυσικά πρόσωπα/ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π., για την υλοποίηση της επιμορφωτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (Μ.Ν.Α.Ε.).

Συγκεκριμένα η επιμορφωτική υποστήριξη αφορά την υλοποίηση των δράσεων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Μαθηματικά» και «Νέα Ελληνικά», της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των μαθητών (στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους) καθώς και του Συμβούλου Καθηγητή.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2017-18 σε 9  Επαγγελματικά Λύκεια, αξιοποιώντας εμπειρίες και πρακτικές που ήδη εφάρμοζε η εκπαιδευτική κοινότητα σε σχολικές μονάδες και, πιο συγκεκριμένα, σε κάποια Επαγγελματικά Λύκεια. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, γι΄ αυτό και ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας εξάπλωσής του βασίζεται στην μετάδοση της εμπειρίας των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε ήδη και στα 400 ΕΠΑΛ της χώρας, από τη σχολική χρονιά 2018-19. Συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για 4 χρόνια και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στην τάξη και εντός του ωρολογίου προγράμματος, για την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού.
 • Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών/-τριών, αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς επίσης να οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.
 • Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή», που θα συμβάλλει σε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/-τριών, αλλά και γενικότερα στη βελτίωση του κλίματος στην σχολική κοινότητα.
 • Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων, που προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
 • Εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των σχολείων σε κοινές δράσεις.
 • Δικτύωση των σχολείων μέσα από κοινές πλατφόρμες επικοινωνίας οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων, αλλά και με υποστηρικτικές δομές της περιοχής τους.

Με εντυπωσιακή συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκαν την, Κυριακή 7 Απριλίου,  από τον Υπουργό Εσωτερικών  κ. Αλέξη Χαρίση,   τα εγκαίνια του Κλειστού  Γυμναστηρίου Καναλλακίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν,  ο Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργης κ.κ. Τίτος, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Βουλευτής Πρεβέζης  ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας, ο  Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου κ. Ιωάννης Λώλος,  οι  Δήμαρχοι Πρέβεζας  κ. Χρήστος Μπαίλης, Ζίτσας κ. Μιχάλης Πλιάκος,  και Μετσόβου κ. Κωνσταντίνος Τζαφέας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου,  ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  κ. Νικόλαος Σμπόνιας, οι Αντιδήμαρχοι Πάργας κ. Ιωσήφ Σίσκας, κ. Ευάγγελος Γιάγιας και κ. Πέτρος Κόκκορης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πρέβεζας   Ταξίαρχος, κ. Πάρις Νίκου,  ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας κ. Αλέξανδρος Νούτσης, ο εκπρόσωπος  του Λιμεναρχείου  Πρέβεζας κ. Βασίλειος Φράγκος, ο  Υποσμηναγός της Αεροπορικής Βάσης Ακτίου κ. Ευάγγελος Κυρίτσης, ο  Πρόεδρος του Εμποροβιοτεχνικού  Επιμελητηρίου Πρέβεζας  κ. Γιάννης Μπούρης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί  Σύμβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων,   Δ/ντές Σχολείων και Δημόσιων Υπηρεσιών, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Πάργας και εκπρόσωποι τοπικών Φορέων.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Πάργας κ. Αντώνης Νάστας, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Δήμο Πάργας. Παραδίδουμε  ένα αθλητικό «στολίδι» για  τη νεολαία μας, ένα αθλητικό «στολίδι»  μοναδικό στην Ήπειρο. Ένα έργο που δημοπρατήθηκε τέτοια εποχή πριν από  15 χρόνια, τον Απρίλιο του 2004 και ξεκίνησε το 1998  με τη χωροθέτηση του κτηρίου και των εγκαταστάσεων  από το τότε Συμβούλιο Περιοχής Φαναρίου,  με Πρόεδρο τον Παναγιώτη Ευθυμίου.

Σήμερα,  είναι μια πολύ σημαντική ημέρα  και  για μένα. Στα  χρόνια της πορείας μου στην Αυτοδιοίκηση, έχω περάσει περισσότερες   στεναχώριες και  άγχος,  και λιγότερες  χαρές. Αυτή όμως  είναι μια   ημέρα χαράς και ικανοποίησης. Γιατί ένας μεγάλος στόχος μας γίνεται πραγματικότητα. Γιατί  τηρήσαμε  την υπόσχεσή μας, και έφυγε από πάνω μας ένα μεγάλο βάρος.

Το αρχικό   έργο  περιλάμβανε στο σύνολό του, δύο υποέργα: Την κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11Β,  που εγκαινιάζουμε σήμερα και την κατασκευή   θεάτρου,    αναψυκτηρίου, των  γηπέδων   ποδοσφαίρου,   τένις και  μπάσκετ,   που είχαν  ολοκληρωθεί από το 2006. Το 2014, όταν αναλάβαμε σαν νέα Δημοτική Αρχή, το δεύτερο υποέργο των εξωτερικών γηπέδων  ήταν εγκαταλειμμένο. Στο  άλλο υποέργο, στο Κλειστό Γυμναστήριο,  είχε κατασκευαστεί μόνο  ο φέρων οργανισμός, οι τοιχοποιίες και η μεταλλική στέγη και οι εργασίες είχαν σταματήσει από το 2009. Δεν θα αναφερθώ στο  «Γολγοθά»  που έζησα, για να ολοκληρώσω το Γυμναστήριο, γιατί η εταιρεία  «Ζήτα Τεχνική ΑΤΕ», η οποία συγχωνεύτηκε στη συνέχεια από την «Ζιώρης ΑΕ», βρέθηκε σε μεγάλη οικονομική δυσπραγία,  λόγω  έλλειψης χρηματοδότησης.

Το ερώτημα ήταν: Να διαλύσω την εργολαβία  ή να  συνεργαστώ  με τον ανάδοχο και τις Υπηρεσίες, για  να βρούμε λύσεις και  να τελειώσουμε το έργο; Προτίμησα να συνεργαστώ με τον αείμνηστο Λάμπρο Ζιώρη και  ξεκινήσαμε την προσπάθεια να «ξαναζωντανέψουμε» το έργο. Ήταν υποχρέωση και ευθύνη μου να το κάνω  αυτό. Γιατί στην περίπτωση που το έργο δεν ολοκληρωνόταν, τότε τα χρήματα που δαπανήθηκαν θα πήγαιναν χαμένα. Αλλά και ότι  είχε   κατασκευαστεί μέχρι τότε,  θα καταστρεφόταν. Δόξα το Θεό, τα καταφέραμε, με τη βοήθεια  συγκεκριμένων ανθρώπων, που μου έδειξαν την αγάπη και την  εκτίμησή τους. Με απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και σημερινού Υπουργού των Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση τον Απρίλιο του 2016, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, και προβλέφθηκε χρηματικό ποσό 300.000 ευρώ, για τις υπολειπόμενες εργασίες. Έτσι ξεκινήσαμε και πάλι!

Το Κλειστό Γυμναστήριο, επιφάνειας περίπου 1.300  τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τον αγωνιστικό χώρο με τα ηλεκτρονικά του συστήματα, περιλαμβάνει ακόμη αποδυτήρια, γραφεία, κυλικείο και αποθηκευτικούς χώρους. Το ποσό της αρχικής σύμβασης για την κατασκευή του, ανέρχονταν στις 900.000 ευρώ, ενώ η τελική δαπάνη, με τις πρόσθετες πιστώσεις,  έφτασε στο 1.050.000 ευρώ. Επιπλέον, για να αποκατασταθούν  οι ζημιές από την εγκατάλειψη    στα    εξωτερικά  γήπεδα,    το αναψυκτήριο  και  το   θέατρο   και για  να διαμορφωθεί   ο περιβάλλον  χώρος,  εξασφαλίστηκαν  από την Περιφέρεια Ηπείρου  άλλες   340.000  ευρώ.  Η βελτίωση των εξωτερικών χώρων έχει δημοπρατηθεί και ήδη έχει ανατεθεί  η εργολαβία. Τέλος, με  πόρους  του Δήμου   κατασκευάστηκε  η υπέροχη παιδική χαρά που όλοι σας είδατε καθώς ερχόσασταν στη  σημερινή εκδήλωση».

«Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας για το μεγάλο διαδημοτικό έργο ύδρευσης των παραλιών του Δήμου μας με τον Δήμο Πρέβεζας και  μας χρηματοδοτήσατε  με το ποσό των 5.650.000 ευρώ, έργο που είναι υψίστης σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.  Επίσης, όσες φορές ήρθα στο γραφείο σας, βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανταποκριθήκατε αμέσως στα προβλήματα που είχαμε ως Δήμος. Ενδεικτικά  αναφέρω:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές παλιών ετών του πρώην Δήμου Πάργας για την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού συνολικού ποσού 2.500.000 ευρώ. Χρηματοδότηση του έργου «Τηλεμετρία –Τηλεχειρισμός Δημοτικής Ενότητας Πάργας», ύψους 950.000 ευρώ. Παιδικές χαρές 212.000 ευρώ. Μηχανήματα έργου 200.000 ευρώ. Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα 170.000 ευρώ. Για  αυτό το λόγο   ζήτησα να έλθετε ο ίδιος στα εγκαίνια.

Ξέρω ότι έχετε  ήδη κάνει  πολλά, θέλω όμως να σας ζητήσω και κάτι ακόμη:  Μέσα στο ιστορικό κέντρο της Πάργας, υπάρχει το διώροφο αρχοντικό της οικογένειας Βασιλά. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ανήκει σήμερα, ύστερα από δωρεά, στο  Δήμο Πάργας. Για   την  αποκατάσταση  αυτού  του   κτηρίου και τη μετατροπή του σε Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο,  έχουμε  υποβάλλει  ολοκληρωμένη πρόταση  στο Επανέκ του ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ. Η πρότασή  μας   περιλαμβάνει νέες μελέτες και τις εργασίες κατασκευής.

Θέλουμε την βοήθειά σας κ. Υπουργέ για τη χρηματοδότηση και  αυτού του έργου,  είτε από το Επανέκ, είτε  μέσω της αντίστοιχης πρόσκλησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος. Πρόκειται για  ένα εμβληματικό για την Πάργα κτήριο. Και η Πάργα θα σας ευγνωμονεί που θα δώσετε λύση σε ένα αίτημα πολλών ετών  και σε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν και την ιστορία της.

Στο σημείο αυτό,  θέλω  ακόμη να ευχαριστήσω  δημόσια τον Βουλευτή Πρέβεζας και σημερινό Υφυπουργό Εργασίας  Κώστα Μπάρκα, για την πολύτιμη βοήθειά του όλα αυτά τα χρόνια που είμαι Δήμαρχος. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας  Βασίλειο Μιχελάκη, για την άριστη συνεργασία με το Δήμο μας. Θέλω επίσης  να  σταθώ  στη σπουδαία συνεισφορά της Περιφέρειας Ηπείρου,  τη βοήθεια του Περιφερειάρχη Αλέκου Καχριμάνη, της Τατιάνας Καλογιάννη και του Στράτου Ιωάννου.  Η Περιφέρεια συνέχισε τη χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς πόρους  και   ενέκρινε τις παρατάσεις του  και  τις  συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα  χώρου,  κάτι που δεν υπήρχε στην αρχική σύμβαση. Ο κ. Καχριμάνης είναι και αυτός  ένας μεγάλος συμπαραστάτης του Δήμου μας, και τον ευχαριστούμε θερμά».

«Ένας παλιός έμπειρος έλληνας πολιτικός είχε πει ότι «στη  ζωή και στην πολιτική όποιος είναι αχάριστος, δεν έχει τύχη». Γι’ αυτό  θέλω   να ευχαριστήσω  και όλους όσους  εργάστηκαν  και συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση του  έργου, και συγκεκριμένα τους συνεργάτες μου στο  Δήμο,  τον κ. Θωμά Μπόχτη μηχανολόγο μηχανικό και επιβλέποντα του έργου, που ήταν η ψυχή όλης  της προσπάθειας, την Τεχνική και την Οικονομική  μας  Υπηρεσία,  όλους τους Αντιδημάρχους,  όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον ειδικό μας συνεργάτη  κ. Αντώνη Μπέζα, για  τους «ειδικούς» χειρισμούς του, τον κ. Γιώργο Ευτυχιάδη, από την Δν/ση Προγραμματισμού της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, και τους εργολάβους Σπύρο Ζιώρη και Νίκο Αρκουμάνη.  Όλους  αυτούς, με τους οποίους είχα  προσωπική επαφή, καθημερινή και αδιάλειπτη συνεργασία και  που τράβηξαν τα «πάνδεινα»  από μένα, για να έχουμε σήμερα το αποτέλεσμα που βλέπετε. Γι αυτό τους αγαπώ και τους τιμώ ιδιαίτερα».

«Με αυτό το έργο, υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα, αλλά ειδικά με αυτό,  αποδεικνύουμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο  λόγια. Εμείς είμαστε εδώ για να φέρνουμε αποτελέσματα. Το στήριγμά μας είναι η δουλειά μας  και η εμπιστοσύνη του κόσμου μας. Ήμασταν παρόντες παντού, στα μικρά και στα μεγάλα. Στα προβλήματα, στις δυσκολίες αλλά και στις λύσεις. Σε όλα τα χωριά, και στις δύο Δημοτικές Ενότητες της Πάργας και του Φαναρίου. Χτυπήσαμε και ανοίξαμε πόρτες. Ζητήσαμε, διεκδικήσαμε,  και φέραμε κονδύλια και έργα για τον τόπο μας.

Αυτοί είμαστε! Η  λέξη «κλειδί»  για μας,  είναι η λέξη συνεργασία. Συνεργαστήκαμε με την κυβέρνηση, με το κεντρικό κράτος και με τις υπηρεσίες του. Συνεργαστήκαμε  με την Περιφέρεια Ηπείρου και βάλανε πλάτη σε πολλά σημαντικά έργα που ο Δήμος τα είχε ανάγκη! Επίσης, συνεργαστήκαμε με τους άλλους Δήμους, με τους απόδημους συμπατριώτες μας,  με όλους τους τοπικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς  φορείς. Γιατί  για μας,  πάνω απ’ όλα, είναι το συμφέρον του Δήμου μας και των ανθρώπων του. Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουν πολιτικές ταυτότητες, η Αυτοδιοίκηση όμως είναι πάνω απ’ αυτά. Αντίπαλο έχουμε  μόνο τα προβλήματα. Και ο  στόχος μας  είναι να γίνει καλύτερη η ζωή των πολιτών μας,  και να  ζήσουν σ’ αυτό τον ευλογημένο τόπο  μια   καλύτερη ζωή τα  παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Σας παραδίνουμε,  το Κλειστό Γυμναστήριο και τις υπόλοιπες αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Και ελπίζω, μέσα από την καρδιά μου,  να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Να γεμίσουν με  νέα παιδιά,  και σύντομα να δούμε τα παιδιά μας να αθλούνται σε υψηλές κατηγορίες. Το όραμά μου,  για ένα σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο στο Δήμο μας,  είναι πλέον δικό σας. Σας ανήκει!!! Να αθλείστε και  να  αγωνίζεστε για τον  Δήμο μας. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται. Το οφείλουμε στον τόπο μας».

Στην ομιλία του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης  ευχαρίστησε το Δήμο Πάργας για τη  φιλοξενία και τη διοργάνωση των εγκαινίων και αναφέρθηκε γενικά στις δράσεις της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα,  δεσμεύτηκε  να εντάξει   σε  πρόγραμμα  χρηματοδότησης την  πρόταση  που έχει υποβάλλει ο Δήμος Πάργας για την αναστύλωση και μετατροπή του Αρχοντικού Βασιλά (Πάργα) σε Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο,  με προϋπολογισμό  1.500.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα, με πρόταση του κ. Νάστα,  επισκέφθηκε ο ίδιος μετά το πέρας της εκδήλωσης.